กำหนดการรับสมัครห้องเรียนพิเศษ English Program/Mini English Program/Special Program โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ วันที่ 24-28 ก.พ.61 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 5 เอกสารประกอบการสมัคร 1. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร,บิดา,มารดา 2.เอกสารแสดงผลการเรียน 3.รูปถ่าย 1.5 นิ้วจำนวน 2 รูป 4.เอกสารเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี)

26994372 333391420509920 5503797054722825651 n

27073436 333391453843250 2461426759068507739 n

 27331562 333391430509919 6485837346109484946 n
27459920 333391477176581 7817279592007111354 n