Get Adobe Flash player

อ่านคำชี้แจง

สมัครเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563

  

รับสม้ครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563
(ผ่านระบบออนไลน์)

ตั้งแต่วันนี้ - 12 พฤษภาคม 2563

การสมัครเข้าเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

http://www.tratedu.net/admission/

เอกสารประกอบการสมัคร
1. รูปถ่ายของนักเรียน (ตามระเบียบ)
2. ทะเบียนบ้านนักเรียน
3. เอกสารอื่นๆ ตามแจ้งในประกาศรับนักเรียน 

*** เอกสารประกอบใช้การสแกนหรือถ่ายภาพ แล้วครอบภาพให้มีแต่ตัวเอกสาร ไม่ให้ติดพื้นหลังอื่นๆ ***
*** นักเรียน ม.3 เดิม ที่ผ่านการสมัครภายในแล้ว ไม่ต้องลงสมัครออนไลน์ ***

นักเรียนที่สมัครแล้วให้ตรวจสอบสถานะของการสมัครให้เรียบร้อย

คลิก ตรวจสถานะการสมัคร ม.1

คลิก ตรวจสถานะการสมัคร ม.4

0
0
0
s2smodern
powered by social2s