Get Adobe Flash player

งานแนะแนว

งานแนะแนว

ประชาสัมพันธ์จากงานแนะแนว

     จากที่นักเรียนได้ตอบแบบสำรวจวัดแววอาชีพไปแล้วนั้น นักเรียนสามารถดสรุปผลโดยคลิกเลือกตามระดับชั้นค่ะ

มัธยมศึกษาปีที่  1        มัธยมศึกษาปีที่  2      มัธยมศึกษาปีที่  3

มัธยมศึกษาปีที่  4        มัธยมศึกษาปีที่  5      มัธยมศึกษาปีที่  6

 

17 07 21 11 30 44 038 deco

17 07 21 11 32 53 000 deco

17 07 21 11 34 39 513 deco

 17 07 21 11 36 01 312 deco

17 07 21 11 37 32 502 deco

R