Get Adobe Flash player

กิจกรรมชุมนุม

กิจกรรมชุมนุม

 

ย้ำอีกครั้ง  ประธานชุมุนม ผู้บันทึก จะต้องลงชื่อเข้าระบบ โดยใช้ อีเมลล์ของโรงเรียนเท่านั้น

(sเลขประจำตัว@streetrat.ac.th)  หากมีปัญหาในการเข้าระบบอีเมลล์ ติดต่อที่ครูดำรัส พลเมือง ห้องวิชาการค่ะ   

 

เช็คชื่อสมาชิกชุมนุมที่นี่     

 

และบันทึกกิจกรรมรายสัปดาห์ด้วยค่ะ คลิกที่นี่

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

คลิกอ่านผลการทำกิจกรรมชุมนุม วันที่ 19 มิ.ย.60

คลิกอ่านผลการทำกิจกรรมชุมนุม วันที่ 12 มิ.ย.60

 คลิกอ่านผลการทำกิจกรรมชุมนุม วันที่ 29 พ.ค.60

คลิกอ่านผลการทำกิจกรรมชุมนุม วันที่ 5 มิ.ย.60

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่นี่

 b5

ประธานชุมุนม ผู้บันทึก จะต้องลงชื่อเข้าระบบ โดยใช้ อีเมลล์ของโรงเรียนเท่านั้น (sเลขประจำตัว@streetrat.ac.th)  หากมีปัญหาในการเข้าระบบอีเมลล์ ติดต่อที่ครูดำรัส พลเมือง ห้องวิชาการค่ะ    

 b1  สามารถตรวจสอบดูรายชื่อชุมนุมทั้งหมดได้ที่นี่  พร้อมทั้งข้อมูลอื่นๆ ของชุมนุม เช่น ประธานชุมนุม  สถานที่นัดพบ ครูที่ปรึกษา เป็นต้นค่ะ
 b6  จะแสดงรายชื่อสมาชิกแต่ละชุมนุม สามารถคัดลอกนำไปทำระบบเช็คเวลาเรียนของแต่ละชุมนุม ได้จ้า    (ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างเช็คชื่อ)
 b3  นักเรียนที่มีรายชื่อปรากฎสถานะเป็น ไม่มีชุมนุม   คือ  ปิดระบบในการแก้ไขข้อมูลส่วนนี้แล้ว  ทางงานชุมนุม จำเป็นต้อง จัดสรรให้นักเรียนอยู่ในชุมนุมที่รับเพิ่มเติมได้    
   นักเรียนคลิกตรวจสอบได้เลยค่ะว่าตนเอง ได้ไปอยู่ชุมนุมไหน